• Verbouwing van de Bunt 800x200
  • kerk 800x200
  • school 1958 800x200
  • Verbouwing van de Bunt Someren-Heide (2013)
  • Sint Jozef Kerk Someren-Heide
  • Sint Jozef School Someren-Heide (1958)

Welkom op Someren-Heide online!

Wij heten u van harte welkom op onze website. Deze website wordt onderhouden door het Dorpsoverleg Someren-Heide.
In elk geval bedankt voor uw bezoek aan Someren-Heide online.

Uitnodiging Dorpsavond 17 juni aanstaande

Op dinsdagavond 17 juni organissert het Dorpsoverleg weer een open dorpsavond. Deze dorpsavond staat in het teken van Leefbaarheid. Binnen dit thema zullen we volgende onderwerpen aan bod laten komen.

De dorpsondersteuner krijgt de gelegenheid om haarzelf voor te stellen, haar eerste ervaringen te delen en stil te staan bij haar visie op haar rol als dorpsondersteuner.

Daarnaast staan we stil bij de plattelandsontwikkeling en wat dit betekent voor Someren-Heide.

Wij nodigen jullie van harte uit om deze avond bij te wonen. We starten de avond om 19.30 uur in de Bunt.

Bestuur Dorpsoverleg

Uitnodiging Kerstmiddag KBO Someren-Heide

Beste leden.

Zoals jullie gewend zijn is er ook dit jaar weer onze gezellige kerstmiddag,

op 12 december om 13.30 uur in Zaal Heidehof.

Op deze middag hopen we ons voor te bereiden op kerstmis door samen te zingen, en te genieten van het toneelstuk "Laat Bob maar schuiven" Gebracht door onze eigen toneelclub.Daarna gezamenlijke koffietafel.

GGD - Gezondheid bij veehouderij: het afwegen waard

Publieke gezondheid als toetssteen bij vergunningsprocedures veehouderij

De GGD heeft samen met de gemeenten Reusel- De Mierden, Oirschot en Gemert-Bakel een toetsingsinstrument opgesteld waarmee gemeenten de publieke gezondheid kunnen borgen bij vergunningstrajecten van veehouderijen. Gemeenten kunnen nu op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten gezondheidsrisico's bij intensieve veehouderij beperken.

Oprichtingsvergadering coöperatieve dorpswinkel SHop Someren-Heide

A.s. vrijdag 8 november vindt de eerste algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van de coöperatieve dorpswinkel SHop. De oprichtingsvergadering vindt plaats in De Bunt, aanvang: 20:00 uur. De feestelijke vergadering is toegankelijk voor de leden, hun partners, de vrijwilligers en anderen die de SHop een warm hart toedragen. Iedereen is van harte welkom vanaf 19:15 uur zodat er tijd is om samen koffie te drinken en om het persoonlijk SHop certificaat af te halen.

Meer artikelen...