• Verbouwing van de Bunt 800x200
  • kerk 800x200
  • school 1958 800x200
  • Verbouwing van de Bunt Someren-Heide (2013)
  • Sint Jozef Kerk Someren-Heide
  • Sint Jozef School Someren-Heide (1958)

Welkom op Someren-Heide online!

Wij heten u van harte welkom op onze website. Deze website wordt onderhouden door het Dorpsoverleg Someren-Heide.
In elk geval bedankt voor uw bezoek aan Someren-Heide online.

GGD - Gezondheid bij veehouderij: het afwegen waard

Publieke gezondheid als toetssteen bij vergunningsprocedures veehouderij

De GGD heeft samen met de gemeenten Reusel- De Mierden, Oirschot en Gemert-Bakel een toetsingsinstrument opgesteld waarmee gemeenten de publieke gezondheid kunnen borgen bij vergunningstrajecten van veehouderijen. Gemeenten kunnen nu op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten gezondheidsrisico's bij intensieve veehouderij beperken.

Checklist
Het toetsingsinstrument is wetenschappelijk onderbouwd en maatschappelijk gedragen. Het bestaat uit een checklist met verschillende gezondheidkundige criteria waarop bedrijfsuitbreidingen van veehouderijen beoordeeld kunnen worden. Het instrument is ontwikkeld vanuit de visie dat overheid en ondernemer laten zien welke inspanningen gedaan worden om het gezondheidsrisico redelijkerwijs te beperken op basis van de huidige (wetenschappelijke) kennis en inzichten.

Moreel appèl
Het toetsingsinstrument past in de lijn die geschetst is in het adviesrapport van de Gezondheidsraad en het kabinetsstandpunt. De wens en concretisering van gezondheid als absolute waarde bij gemeentelijke procedures komt nu echter van 'onder af'. Het is een aanzet om de (landelijke) wetgeving omtrent veehouderij aan te vullen.
Door het kader toe te passen bij vergunningstrajecten, hopen de gemeenten het proces van veranderende wet- en regelgeving positief te beïnvloeden. In die zin is het kader ook een 'moreel appèl'. De bestuurders van de drie gemeenten roepen mede daarom andere gemeenten op het toetsingskader actief toe te (gaan) passen.

De GGD raadt aan om bij alle vergunningverlening of wijziging van bestemmingsplannen voor veehouderijen het toetsingsinstrument te gebruiken en dit vast te leggen in gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld met een beleidsregel.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:
Naam : Carmy Bronneberg
Telefoonnummer : 088 0031 274
Bereikbaar : Ma-vrij