• Verbouwing van de Bunt 800x200
  • kerk 800x200
  • school 1958 800x200
  • Verbouwing van de Bunt Someren-Heide (2013)
  • Sint Jozef Kerk Someren-Heide
  • Sint Jozef School Someren-Heide (1958)

Welkom op Someren-Heide online!

Wij heten u van harte welkom op onze website. Deze website wordt onderhouden door het Dorpsoverleg Someren-Heide.
In elk geval bedankt voor uw bezoek aan Someren-Heide online.

Schuurfeest CV De Keijepaol

Schuurfeest

Project Positief Coachen

Inventarisatie Woonbehoefte 2015

De Werkgroep Wonen zet zich in voor het behoud en waar mogelijk voor de verbetering van de leefbaarheid in Someren-Heide.

Een belangrijk onderdeel hiervan is de woningbouw in Someren-Heide.

De afgelopen jaren zijn er al successen geboekt op het vlak van de woningbouw in Someren-Heide. Denk aan de huurwoningen aan de Eggendreef en de twee-onder-een-kap woningen in het eerste CPO-project voor Someren-Heide.

Om een duidelijk beeld te krijgen van behoeftes van wonen in Someren-Heide gaat de Werkgroep Wonen wederom de woningbehoefte voor Someren-Heide in kaart brengen middels een enquête.

De vragenlijst is bedoeld voor alle inwoners van Someren-Heide, dus zowel jongeren als ouderen, die hiervoor belangstelling hebben.

Maar tevens voor mensen van buiten Someren-Heide, die eventueel ook in Someren-Heide zouden willen wonen?

De vragenlijst wordt in Someren-Heide huis-aan-huis verspreid, maar kan tevens via de volgende link worden gedownload:

http://www.someren-heide.nl/downloads/send/6-downloads-somerenheide/391-inventarisatie-woonbehoefte-2015

Open Dorpsavond Someren-Heide, 10 november, 20:00 uur, De Bunt

Tijdens deze bijeenkomst staan twee onderwerpen op de agenda.

1. Mededelingen Werkgroep reconstructie Kerkendijk Zuid 

De werkgroep renovatie Kerkendijk Zuid is opgericht om samen met de gemeente te kijken op welke wijze de reconstructie van de Kerkendijk – fase Zuid – plaats kan vinden met behoud van de laanbomenstructuur. Er is een rapport opgesteld en de knelpunten zijn in beeld gebracht. Tijdens de open dorpsavond presenteert de werkgroep de stand van zaken op dit moment.

2. Informatieavond Ecologische Verbindingszone (EVZ) in Someren-Heide Zuid

Afgelopen jaar heeft de gemeente Someren de aanleg van een Ecologische Verbindingszone (EVZ) De Hutten voorbereid. De EVZ komt ten zuiden van Someren-Heide, tussen het gebied De Pan/Boksenberg en het Weerterbos. De werkzaamheden om de EVZ aan te leggen gaan binnenkort van start. Tijdens deze avond wordt het plan toegelicht door de gemeente Someren, Brabants Landschap en het IVN.

Toegang is gratis en iedereen is welkom, ontvangst is vanaf 19.45 uur.